فا   |   En
ورود به سایت
۱۲ آذر ۱٣۹۱
اعلام تاریخ شروع ارسال مقالات کنفرانس هجدهم

ارسال مقالات به هجدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر از تاریخ 15 آذر ماه 1391 به مدت دو هفته برقرار است

ارسال مقالات به هجدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر از تاریخ 15 آذر ماه 1391 به مدت دو هفته برقرار است. توضیحات تکمیلی نحوه ی ارسال مقالات در سایت کنفرانس (http://www.csi.org.ir/conf/csi2013) در همین تاریخ قرار خواهد گرفت.

دقت شود با توجه به استفاده سامانه ی easychair علاقه مندان به ارسال مقاله می بایست در این سامانه نام کاربری داشته باشند (http://easychair.org)

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران