فا   |   En
ورود به سایت
۱٦ اسفند ۱٣۹٠
مراسم افتتاحیه هفدهمین کنفرانس ملی

مراسم افتتاحیه در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی دکتر جعفر حبیبی رئیس انجمن، دکتر علی موقر دبیر علمی کنفرانس و دکتر تجریشی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، سخنرانی کلیدی توسط استاد روحانی رانکوهی انجام شد

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران