فا   |   En
ورود به سایت
۱٣ اسفند ۱٣۹٠
اعلام برنامه زمانبندی هفدهمین کنفرانس ملی


شرکت کنندگان می توانند برنامه کامل زمانبندی را از پیوند زیر دریافت کنند:

 

برنامه زمانبندی هفدهمین کنفرانس کامپیوتر

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران