فا   |   En
ورود به سایت
۲٨ بهمن ۱٣۹٠
برگزاری نمایشگاه جنبی هفدهمین کنفرانس ملی

نمایشگاه جنبی هفدهمین کنفرانش ملی انجمن کامپیوتر در مکان کنفرانس در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

شرکت ها و موسسات علاقه مند به مشارکت در نمایشگاه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ی نمایشگاه هفدهمین کنفرانس مراجعه کنند.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران