فا   |   En
ورود به سایت
۱٨ بهمن ۱٣۹٠
شروع ثبت نام در کارگاه های آموزشی هفدهمین کنفرانس

لیست کارگاه های برگزار شده و نحوه ی ثبت نام در کارگاه ها اعلام شد

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی کارگاه های هفدهمین کنفرانس مراجعه شود.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران