فا   |   En
ورود به سایت
۱۹ دی ۱٣۹٠
تمدید مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی برای هفدهمین کنفرانس ملی

مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی برای هفدهمین کنفرانس ملی تا تاریخ 30 دی 1390 تمدید شد

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم پیشنهاد، به صفحه پیشنهاد کار‏گاه ها مراجعه فرمایید

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران