فا   |   En
ورود به سایت
٣٠ تیر ۱۴٠۱
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللیِ کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

  ۵ و ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف، تهران

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللیِ کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

  ۵ و ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف، تهران

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران