فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
نام انگلیسی کنفرانس 16th CSI Computer Conference
تاریخ شروع ۱٧ اسفند ۱٣٨۹
تاریخ پایان ۱۹ اسفند ۱٣٨۹
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر منصور جم‌زاد
تعداد مقالات فارسی ۱٨۵
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ٧٦
تعداد مقالات دریافتی ٦۵۵
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱٨۵
سایت
http://csi2011.ir/