فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2023
تاریخ شروع ٠۵ بهمن ۱۴٠۱
تاریخ پایان ٠٦ بهمن ۱۴٠۱
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر علیرضا اجلالی
زبان فارسی و انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٠
سایت
https://csicc2023.csi.org.ir