فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیست و هفتمین کنفرانس بین الملی انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2022
تاریخ شروع ٠۴ اسفند ۱۴٠٠
تاریخ پایان ٠۵ اسفند ۱۴٠٠
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر شاهین حسابی
زبان فارسی و انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ۵٠
تعداد مقالات انگلیسی ۵۲
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۱۹٦
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱٠۲
سایت
http://csi.org.ir/csicc2022/index-2.html