فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2020
تاریخ شروع ۱۱ دی ۱٣۹٨
تاریخ پایان ۱۲ دی ۱٣۹٨
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر کنفرانس دکتر بهروز مینایی بیدگلی
دبیر علمی کنفرانس دکتر محسن شریفی
زبان فارسی و انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ۵۲
تعداد مقالات انگلیسی ۴٣
تعداد مقالات پوستری ٣۲
تعداد مقالات دریافتی ۲٣٨
تعداد مقالات پذیرفته شده
۹۵
سایت
http://csicc2020.iust.ac.ir