فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم بین‌المللی سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2018
نام انگلیسی کنفرانس The CSI International Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST 2018)
تاریخ شروع ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٧
تاریخ پایان ۲٠ اردیبهشت ۱٣۹٧
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس دکتر مجید نیلی احمدآبادی و دکتر علی موقر رحیم‌آبادی
دبیر علمی کنفرانس دکتر مهدی کارگهی و دکتر علیرضا اجلالی
زبان انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ۱٨
تعداد مقالات پوستری ۴
تعداد مقالات دریافتی ۴۲
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱٨
سایت
http://2018.rtest-conf.org