فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
نام انگلیسی کنفرانس Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP-2011)
تاریخ شروع ۲۵ خرداد ۱٣۹٠
تاریخ پایان ۲٦ خرداد ۱٣۹٠
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر حسین صامتی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ٣۴
تعداد مقالات پوستری ٦
تعداد مقالات دریافتی ۲٠۹
تعداد مقالات پذیرفته شده
٣۴
سایت
http://aisp.sharif.ir