فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2017
تاریخ شروع ۲۱ اسفند ۱٣۹۵
تاریخ پایان ۲٣ اسفند ۱٣۹۵
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی و دکتر حمیدرضا ربیعی
دبیر علمی کنفرانس دکتر حسین اسدی
زبان فارسی
تعداد مقالات فارسی ۱۱٠
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۴٧
تعداد مقالات دریافتی ۲۵۱
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۱٠
سایت
http://csicc2017.ir/