فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس همایش ملی حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی با رویکرد حفظ امنیت وحریم خصوصی
تاریخ شروع ۱٦ شهریور ۱٣۹۵
تاریخ پایان ۱٧ شهریور ۱٣۹۵
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
زبان فارسی
تعداد مقالات پذیرفته شده
-
سایت
http://www.shub.ir