فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2016
تاریخ شروع ۱٨ اسفند ۱٣۹۴
تاریخ پایان ۲٠ اسفند ۱٣۹۴
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی
دبیر کنفرانس دکتر حمید سربازی‌آزاد
دبیر علمی کنفرانس دکتر احمد خونساری
زبان فارسی
تعداد مقالات فارسی ۱۴۹
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۴٣
تعداد مقالات دریافتی ٣۱۵
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۴۹
سایت
http://cs.ipm.ac.ir/csicc2016