فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2015
نام انگلیسی کنفرانس The CSI Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST 2015)
تاریخ شروع ۱۵ مهر ۱٣۹۴
تاریخ پایان ۱٦ مهر ۱٣۹۴
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس دکتر سید قاسم میرعمادی و دکتر علی موقر رحیم‌آبادی
دبیر علمی کنفرانس دکتر مهدی کارگهی و دکتر علیرضا اجلالی
زبان فارسی و انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ۱
تعداد مقالات انگلیسی ۱٣
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۵۵
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۴
سایت
http://rtest-conf.org