فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم بین‌المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار 2015
نام انگلیسی کنفرانس Computer Science and Software Engineering (CSSE 2015)
تاریخ شروع ۲٧ مرداد ۱٣۹۴
تاریخ پایان ۲٨ مرداد ۱٣۹۴
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه تبریز
دبیر کنفرانس دکتر ایاز عیسی‌زاده
دبیر علمی کنفرانس دکتر علی موقر رحیم‌آبادی و دکتر جابر کریم‌پور
زبان انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ۱۵
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۱٠٣
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۵
سایت
http://csse2015.tabrizu.ac.ir