فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال 2015
نام انگلیسی کنفرانس Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2015)
تاریخ شروع ۱۲ اسفند ۱٣۹٣
تاریخ پایان ۱۴ اسفند ۱٣۹٣
برگزارکنندگان انجمن کامپوتر ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
دبیر کنفرانس دکتر رضا منصفی
دبیر علمی کنفرانس دکتر هادی صدوقی یزدی
زبان انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ٦٣
تعداد مقالات پوستری ٣٧
تعداد مقالات دریافتی ۱۵۴
تعداد مقالات پذیرفته شده
٦٣
سایت
http://aisp2015.um.ac.ir