فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس 19th National CSI Computer Conference
تاریخ شروع ۱٣ اسفند ۱٣۹۲
تاریخ پایان ۱۵ اسفند ۱٣۹۲
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی
دبیر کنفرانس دکتر فریدون شمس
دبیر علمی کنفرانس دکتر محسن ابراهیمی مقدم
زبان فارسی
تعداد مقالات فارسی ۲۱٨
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ٦٠
تعداد مقالات دریافتی ۵٨٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
۲۱٨
سایت
http://csicc2014.sbu.ac.ir/