فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس شانزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
نام انگلیسی کنفرانس Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP-2012)
تاریخ شروع ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۱
تاریخ پایان ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱
برگزارکنندگان دانشگاه شیراز (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر فرشاد خون‌جوش
دبیر علمی کنفرانس علی حمزه، ستار هاشمی
زبان انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ۱٣٨
تعداد مقالات پوستری ۲٧
تعداد مقالات دریافتی ۴٠٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱٣٨
سایت
http://aisp.cse.shirazu.ac.ir/