فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس شانزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال
نام انگلیسی کنفرانس Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2012)
تاریخ شروع ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۱
تاریخ پایان ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱
برگزارکنندگان دانشگاه شیراز (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر فرشاد خون‌جوش
دبیر علمی کنفرانس نادر باقرزاده، شاهین حسابی
زبان انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ٣۲
تعداد مقالات پوستری ۱۲
تعداد مقالات دریافتی ۱٠٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٣۲
سایت
http://cads.cse.shirazu.ac.ir/