فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس 14th Int'l CSI Computer Conference (CSICC'09)
تاریخ شروع ۲٠ مهر ۱٣٨٨
تاریخ پایان ۲۱ مهر ۱٣٨٨
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر حسین پدرام
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ۱۲۲
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ٣٦٧
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۲۲
سایت
http://csicc2009.aut.ac.ir/