فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۱ اسفند ۱٣٨۵
تاریخ پایان ٠٣ اسفند ۱٣٨۵
برگزارکنندگان دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر کیوان ناوی
تعداد مقالات فارسی ۲۴٠
تعداد مقالات انگلیسی ۱۱
تعداد مقالات پوستری ۱٦٣
تعداد مقالات دریافتی ۹۴۴
تعداد مقالات پذیرفته شده
٠
سایت
http://www.csicc2007.sbu.ac.ir