فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۴ بهمن ۱٣٨۴
تاریخ پایان ٠٦ بهمن ۱٣٨۴
برگزارکنندگان پژوهشگاه دانشهای بنیادی و انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر حمید سربازی‌آزاد
تعداد مقالات فارسی ٨۴
تعداد مقالات انگلیسی ٧۴
تعداد مقالات پوستری ۱۲۴
تعداد مقالات دریافتی ٦۴٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٠
سایت ندارد