فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ۲٨ بهمن ۱٣٨۲
تاریخ پایان ٣٠ بهمن ۱٣٨۲
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته)
دبیر کنفرانس دکتر حمیدرضا ربیعی
تعداد مقالات فارسی ٨۱
تعداد مقالات انگلیسی ٣۵
تعداد مقالات پوستری ۴٦
تعداد مقالات دریافتی ٣۵٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٠
سایت ندارد