فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس هشتمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠٦ اسفند ۱٣٨۱
تاریخ پایان ٠٨ اسفند ۱٣٨۱
برگزارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد (گروه مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر محسن کاهانی
زبان فارسی
تعداد مقالات فارسی ٨٠
تعداد مقالات انگلیسی ۱٧
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ٣۲٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
۹٧
سایت ندارد