فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠٧ اسفند ۱٣٨٠
تاریخ پایان ٠۹ اسفند ۱٣٨٠
برگزارکنندگان مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر کامبیز بدیع
تعداد مقالات فارسی ٧۱
تعداد مقالات انگلیسی ۱٧
تعداد مقالات پوستری ٧
تعداد مقالات دریافتی ۱۹٨
تعداد مقالات پذیرفته شده
٨٠
سایت ندارد