فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس ششمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۲ اسفند ۱٣٧۹
تاریخ پایان ٠۴ اسفند ۱٣٧۹
برگزارکنندگان دانشگاه اصفهان (گروه مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر محمدعلی نعمت‌بخش
تعداد مقالات فارسی ٧۱
تعداد مقالات انگلیسی ۱۲
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۱۹٨
تعداد مقالات پذیرفته شده
٨٣
سایت ندارد