فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس پنجمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ۱٧ اسفند ۱٣٧٨
تاریخ پایان ۱۹ اسفند ۱٣٧٨
برگزارکنندگان دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر محمد عشقی
تعداد مقالات فارسی ۵۴
تعداد مقالات انگلیسی ۱٦
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۲٠٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٧٠
سایت ندارد