فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠٦ بهمن ۱٣٧٧
تاریخ پایان ٠٨ بهمن ۱٣٧٧
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر رسول جلیلی
تعداد مقالات فارسی ۵٦
تعداد مقالات انگلیسی ۲٧
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۲٠٦
تعداد مقالات پذیرفته شده
٨٣
سایت ندارد