فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سومین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۲ دی ۱٣٧٦
تاریخ پایان ٠۴ دی ۱٣٧٦
برگزارکنندگان دانشگاه علم و صنعت ایران (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر محمود فتحی
تعداد مقالات فارسی ٨۵
تعداد مقالات انگلیسی ۲٨
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۱۹٨
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۱٣
سایت ندارد