فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال
نام انگلیسی کنفرانس Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2010)
تاریخ شروع ٠۱ مهر ۱٣٨۹
تاریخ پایان ٠۲ مهر ۱٣٨۹
برگزارکنندگان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)
دبیر کنفرانس دکتر حمید سربازی‌آزاد
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ٣۴
تعداد مقالات پوستری ۱۴
تعداد مقالات دریافتی ٨۲
تعداد مقالات پذیرفته شده
٣۴
سایت
http://cs.ipm.ac.ir/cads2010