ورود به سایت
بیست و هفتمین کنفرانس بین الملی انجمن کامپیوتر ایران
نام کنفرانس بیست و هفتمین کنفرانس بین الملی انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2022
تاریخ شروع ٠۴ اسفند ۱۴٠٠
تاریخ پایان ٠۵ اسفند ۱۴٠٠
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران
زبان فارسی و انگلیسی
سایت
https://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2022