ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

پیشنهاد برگزاری کارگاه

از علاقمندان به برگزاری کارگاه آموزشی دعوت می شود تا ضمن مطالعه و تکمیل فرم زیر، درخواست خود را برای برگزاری کارگاه به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. کارگاه‌های آموزشی در حاشیه بیست و چهارمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در روز 25 بهمن برگزار خواهند شد.

لازم به ذکر است که آخرین مهلت برای ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه مورخ 97/10/10 می باشد و به درخواست هایی که بعد از مهلت مشخص شده ارسال گردند یا مطابق با دستورالعمل تعیین شده در فایل زیر نباشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریافت فایل فرم