ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

راهنمای ارسال فایل نهایی مقالات

لطفا نویسندگان مقاله تا قبل از پذیرش مقاله خود در کنفرانس ثبت‌نامی انجام ندهند، بخش ثبت‌نام در کنفرانس برای شرکت‌کنندگان عادی (بدون ارائه مقاله) فعال می‌باشد، نویسندگان مقالات بایستی بعد از پذیرش مقاله با توجه به توضیحات اشاره شده در ذیل ثبت‌نام نمایند.

 

برای آشنایی با نحوه ثبت نام در سایت لطفا این فایل را به دقت مطالعه فرمایید.

 

جهت ارسال فایل نهایی مقالات، لطفا نکات زیر را به صورت دقیق رعایت فرمایید. توجه فرمایید که این کارها بایستی تا 1 اسفند انجام شود.

 

1. مقالات پذیرفته شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران باید مطابق با قالب زیر تهیه شوند. تعداد صفحات مجاز برای مقالاتی که به صورت ارائه شفاهی پذیرفته شده‌اند، حداکثر 6 صفحه می‌باشد.

لینک به قالب مقاله

2. بعد از اطمینان از درست بودن قالب مقاله، فایل Word و PDF مقاله را به همراه یک صفحه Word جداگانه حاوی عنوان، اسامی نویسنده (نویسندگان)، چکیده و کلمات کلیدی فشرده‌سازی کرده (به صورت rar یا zip) و نام فایل را CSICC2019_paper number قرار دهید که paper number شماره مقاله پذیرفته‌شده می‌باشد.

3. با مراجعه به منوی "ثبت نام در کنفرانس" نسبت به ثبت نام در کنفرانس اقدام نمایید (راهنمای ثبت نام و پرداخت). برای هر مقاله پذیرفته شده (ارائه شفاهی یا پوستر)، حداقل یکی از مؤلفین باید ثبت نام نماید، در غیر اینصورت، مقاله در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد.

4. در صورتی که مقالات پذیرفته شده بیش از ۶ صفحه باشد، به ازای هر صفحه اضافه باید مبلغ 500000 ريال پرداخت گردد.

5. بعد از ثبت نام و پراخت هزینه‌های مربوطه (بر اساس جدول هزینه‌های مشخص شده)، کد رهگیری و کد پرداخت به همراه نام پرداخت کننده و مبلغ پرداختی باید به آدرس در مرحله ۷ ارسال شوند.

6. برای مقالات پوستری بایستی یک پوستر با سایز A2‌ نیز تهیه شود که عصاره مقاله را در قالب یک پوستر نمایش می‌دهد.

فایل قالب پوستر


7. بعد از تکمیل مراحل 2 و 5 و 6، ایمیلی با عنوان CSICC2019_paper number (که paper number شماره مقاله پذیرفته شده می باشد) به آدرس CSICC2019@gmail.com ارسال نمایید که حاوی موارد زیر است:
    1-7. یک فایل فشرده با عنوان CSICC2019_paper number (که paper number شماره مقاله پذیرفته شده میباشد) شامل سه فایل: فایل Word مقاله، فایل PDF مقاله و فایل چکیده مقاله به صورت Word و فایل پوستر 

   2-7. اطلاعات پرداخت شامل کد رهگیری، کد پرداخت، نام پرداخت کننده و مبلغ پرداختی

 


در نهایت بار دیگر تاکید میگردد که لطفا نکات فوق را به صورت دقیق خوانده و کلیه اطلاعات و فایلهای مورد نیاز را فقط طی یک ایمیل و به صورت شرح داده شده در فوق ارسال نمایید.

 


لیست هزینه‌ها برای ثبت نام در کنفرانس:

  ردیف     نوع ثبت‌نام     جزئیات ثبت‌نام      هزینه‌ی ثبت‌نام (ریال)   
  لغایت ۹۷/۱۲/۱۵  
  هزینه‌ی ثبت‌نام (ریال)   
  بعد از ۹۷/۱۲/۱۵  
    ۱   نویسنده‌ی مقاله     به ازاء هر مقاله یک ثبت‌نام مجزا لازم است.  

 برای تکمیل فرآیند ثبت نام (مابقی مبلغ ثبت نام)

۴,۵۰۰,۰۰۰   

  --  
    ۲   نویسنده‌ی مقاله     صفحه اضافه      ۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه     --  
    ۳    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      اعضای انجمن کامپیوتر ایران (عادی)      ۴,۰۰۰,۰۰۰       ۴,۵۰۰,۰۰۰   
    ۴    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      اعضای انجمن کامپیوتر ایران (دانشجویی)      ۲,۰۰۰,۰۰۰       ۲,۵۰۰,۰۰۰   
    ۵    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      سایرین (عادی)      ۵,۰۰۰,۰۰۰       ۵,۰۰۰,۰۰۰   
    ۶    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      سایرین (دانشجویی)      ۳,۰۰۰,۰۰۰       ۳,۵۰۰,۰۰۰