فا   |   En
Login

The CSI Journal on Computing Science and Information Technology (CSIT)

 

کليه دانشجويان، اساتيد و علاقه‌مندان گرامي جهت آماده‌سازي مقالات، لطفاً راهنماي نگارش مقاله براي نشريه را به دقت مطالعه فرماييد.

 

راهنماي ارسال مقالات

جهت ارسال مقاله به نشريه علوم رايانش و فناوري اطلاعات لطفاً مطابق دستورات مندرج در راهنماي ارسال مقاله به نشريه عمل فرماييد.

 

اصول اخلاقی نشریه

ارسال‌کنندگان باید "اصول اخلاقی نشریه" را رعایت کنند.