فا   |   En
Login
Paper Title Authors Conference Abstract
الگوي محاسباتي دسترس‏‌پذيري خدمات فناوري اطلاعات به صورت چند لايه در شبکه‏‌هاي پيچيده مبتني برمعماري سازماني مهری اسدی وصفی
علی موقر‌رحیم آبادی
مسعود کلانتری دهقی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در دهه‏‌هاي ‏اخير شاهد افزايش چشمگير دستگاه‌‏ها ‏و تجهيزات هوشمند و بکارگيري آن‏ها ‏در فعاليت‌‏هاي ‏مختلف هستيم. همچنين با تمايل افراد به استفاده از اينترنت و دستگاه‏‌هاي ‏هوشمند، مفاهيم جديدي ... more
در دهه‏‌هاي ‏اخير شاهد افزايش چشمگير دستگاه‌‏ها ‏و تجهيزات هوشمند و بکارگيري آن‏ها ‏در فعاليت‌‏هاي ‏مختلف هستيم. همچنين با تمايل افراد به استفاده از اينترنت و دستگاه‏‌هاي ‏هوشمند، مفاهيم جديدي چون اينترنت اشيا شکل گرفته اند. از اين رو ساختار شبکه‏‌هاي ‏جديد از شبکه‏‌هاي ‏با توپولوژي‏‌هاي ‏شناخته شده و ساده به سمت شبکه‏‌هاي ‏با پيچيده گي بيشتر حرکت کرده و شبکه‌‏هاي ‏به نام شبکه‏‌هاي ‏جهان کوچک را پديد مي‏آورند. در اين شبکه‏‌ها ‏که تعداد نودها زياد و نحوه‏ي ‏ارتباطات نودها داراي پيچيدگي خاصي مي‏باشند ارزيابي دسترس پذيري نودها کار پيچيده‏اي ‏است و ديگر روش‏‌هاي ‏قديمي پاسخ گو نيستند. از سوي ديگر باتوجه به شرايط رقابتي موجود در ارائه‏‌ي ‏خدمات بلادرنگ و امن به کاربران در حوزه‌‏ي ‏فناوري اطلاعات از شرايط موفقيت کسب‏وکارها مي‏توان به ارائه خدمات فناوري اطلاعات به موقع و با قابليت اطمينان و دسترس‌پذيري بالا اشاره کرد. ازاين رو براي سازمان‌ها به خصوص سازمان‏‌هاي ‏با ماموريت‌‏هاي ‏حساس ايجاد زيرساخت‌هاي فني و ارائه خدمات با دسترس‌پذيري بالا اهميت بسزايي دارد که مستلزم آن است که بتوان با مدل‌هاي دقيق کمّي، ميزان دسترس‌پذيري و در نتيجه قابليت اطمينان خدمات و زيرساخت‌هاي حساس و بحراني را محاسبه نمود. تاکنون در اين زمينه تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است که اغلب آن‌ها دسترس‌پذيري را صرفاً براي تجهيزات زيرساختي و يا حداکثر با لحاظ ارتباطات اين تجهيزات با يکديگر يعني در لايه شبکه يا زيرساخت محاسبه نموده‌اند يا روش‏‌ها ‏به صورت کيفي و براساس نظر خبرگان بوده است. در اين پژوهش سعي بر آن است که با تبعيت از يک ديدگاه مبتني بر معماري سازماني، تمامي لايه‌هاي سه‌گانه يک خدمت فن‌آوري اطلاعات شامل لايه کسب و کار، نرم‌افزار و زيرساخت را در يک چارچوب يکپارچه و به‌هم پيوسته با هم مرتبط کرده و سپس دسترس‌پذيري کلي يک فرايند در لايه کسب‌‏وکار را با توجه به ارتباطات مدل‌سازي‌شده بين هر سه لايه، به صورت دقيق محاسبه و در اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار داد. مزيت اين رويکرد فهم دقيق ارائه دهنده‏‌ي ‏خدمت از ميزان دسترس‌پذيري فرايندهاي کاري حساس سازمان خود مي‏‌باشد. نتايج شبيه‌سازي نشان داد که چگونه از دست رفتن يک جزء داراي اهميت بالاتر تاثيرات به مراتب منفي‌تري نسبت به يک جزء کم اهميت بر روي دسترس‌پذيري کلي فرآيند کاري کاربران دارد. less
در دهه‏‌هاي ‏اخير شاهد افزايش چشمگير دستگاه‌‏ها ‏و تجهيزات هوشمند و بکارگيري آن‏ها ‏در فعاليت‌‏هاي ‏مختلف هستيم. همچنين با تمايل افراد به استفاده از اينترنت و دستگاه‏‌هاي ‏هوشمند، مفاهيم جديدي ... more
خرید مقاله
ارايه يک يادگيرنده تجمعي عميق به منظور بهبود دقت تشخيص عارضه انحطاط ديسک کمر در تصاوير ام آر آي نويزي سیدفرید سیدعلی روته
حمیدرضا رشیدی کنعان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
عارضه کمردرد از جمله شايع ترين بيماري هاست که نزديک به 42 درصد از جمعيت جهان از آن رنج مي برند. اين عارضه مي تواند ناشي از عواملي مانند ... more
عارضه کمردرد از جمله شايع ترين بيماري هاست که نزديک به 42 درصد از جمعيت جهان از آن رنج مي برند. اين عارضه مي تواند ناشي از عواملي مانند لغزش مهره کمر، فتق ديسک، تنگي کانال نخايي، تغيير شکل مهره ها و انحراف ستون فقرات باشد. شبکه هاي عصبي کانولوشن در تشخيص عارضه انحطاط ديسک کمر در تصاوير ام آر آي دقت قابل قبولي را از خود نشان داده اند اما در شرايطي که تصاوير ورودي تحت تاثير نويز قرار گرفته شده باشند، شبکه هاي مذکور کارايي خوبي ندارند. در اين مقاله، يک يادگيرنده تجمعي عميق دو لايه اي ارايه شده است که شبکه هاي عميق کانولوشن را نسبت به دو نويز گاوسي و نمک و فلفل مقاوم مي سازد. در لايه اول چهار طبقه بند ماشين بردار پشتيبان، k نزديک ترين همسايه، درخت تصميم گيري و جنگل تصادفي و در لايه دوم، يک شبکه دروازه در نظر گرفته شده است که به هر کدام از طبقه بندها بر اساس دقت فاز آموزش وزني مشخص را تخصيص مي دهد. نتايج آزمايشات نشان مي دهد که روش پيشنهادي دقتي برابر با 98 درصد براي تصاوير با نويز گاوسي و 96 درصد براي تصاوير با نويز نمک و فلفل دارد. less
عارضه کمردرد از جمله شايع ترين بيماري هاست که نزديک به 42 درصد از جمعيت جهان از آن رنج مي برند. اين عارضه مي تواند ناشي از عواملي مانند ... more
خرید مقاله
تشخیص ربات‌های وب با استفاده از الگوریتم طبقه بند تک کلاسه با قیود فازی مصطفی سبزه کار
سیدرضا هاشمی
پویا رزم دیده
امید کمال پور
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه تحلیل اطلاعات در اینترنت با توجه به حجم گسترده توسط انسان کار دشواری است. لذا برای حل این مشکل از برنامه‌های خودکار به نام ربات‌های وب استفاده می‌شود. ربات‌های ... more
امروزه تحلیل اطلاعات در اینترنت با توجه به حجم گسترده توسط انسان کار دشواری است. لذا برای حل این مشکل از برنامه‌های خودکار به نام ربات‌های وب استفاده می‌شود. ربات‌های وب با توجه به اهدافی که برای آن طراحی شده‌اند، انواع متفاوتی دارند. این اهداف به طور کلی مفید و کاربردی هستند ولی ربات‌هایی با اهداف مخرب هم وجود دارند. همین موضوع باعث شده تا موضوع تشخیص ربات‌های وب از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ربات‌های مخرب بر خلاف ربات‌های مفید، نه تنها از قوانین خاصی پیروی نمی‌کنند بلکه سعی دارند با تقلید دسترسی‌های انسانی مورد شناسایی قرار نگیرند. این امر باعث شده شناسایی آنها یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه وب‌کاوی باشد. در این مقاله برای حل مسئله از روش ماشین‌های بردار پشتیبان تک کلاسی بهره گرفته شده که برای افزایش دقت و کاهش تاثیر داده‌های نویزی از قواعد فازی پیروی می‌کند. حل این مساله با استفاده روش پیشنهادی باعث بهبود تشخیص ربات‌های با الگو‌های رفتاری جدید می‌شود. از طرف دیگر، فازی‌سازی این روش باعث کاهش تاثیر داده های نویزی و پرت بر روی نتیجه می‌شود. نتایج بدست آمده با اعمال بر روی داده‌های یکی از دانشگاه‌های داخلی و همچنین دانشگاه Minnesota نشان از دقت بالای روش پیشنهادی دارد. less
امروزه تحلیل اطلاعات در اینترنت با توجه به حجم گسترده توسط انسان کار دشواری است. لذا برای حل این مشکل از برنامه‌های خودکار به نام ربات‌های وب استفاده می‌شود. ربات‌های ... more
خرید مقاله
يک معماري تمام‌نوري براي بهبود ارسال‌هاي تک‌پخشي و چندپخشي در مراکز داده علی نژادی خلبانی
سمیه کوهی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با توجه به رشد چشم گير ترافيک مراکز داده در سال‌هاي اخير و تقاضا براي پهناي باند بيشتر، نياز به طراحي‌هاي سفارشي‌شده با کارايي بيشتر به شدت احساس مي‌شود. همچنين، ... more
با توجه به رشد چشم گير ترافيک مراکز داده در سال‌هاي اخير و تقاضا براي پهناي باند بيشتر، نياز به طراحي‌هاي سفارشي‌شده با کارايي بيشتر به شدت احساس مي‌شود. همچنين، توجه به مديريت اين تقاضاها در کنار درنظرگرفتن توان مصرفي و هزينه‌هاي پياده‌سازي، باعث افزايش پيچيدگي مسئله مي‌گردد. از طرف ديگر، به علت رشد توليد بسته‌هاي چندپخشي1در برنامه‌هاي اين مراکز و تأثير آنها بر ترافيک شبکه، توجه به مديريت اين بسته‌ها و طراحي معماري‌هايي براي کمک به ارسال آنها، از اولويت بيشتري نسبت به قبل برخوردار هستند. امروزه، شبکه‌هاي نوري به عنوان راه‌حل کمکي و حتي جايگزين براي شبکه‌هاي الکتريکي کنوني مطرح هستند. از اين رو، ما با بهره‌گيري از سوده‌هاي نوري غيرفعال2، سعي نموده‌ايم تا مسيرياب‌هاي الکتريکي در مراکز داده را حذف نماييم. ما به کمک ترکيب سوده‌هاي موجود با سوده‌هايي با پيکربندي ارائه‌شده‌ي جديد، گره‌هاي شبکه را به يکديگر متصل کرديم؛ بطوري که زمينه براي هر دو نوع ارسال تک‌پخشي و چندپخشي بهبود يابد. نتايج بدست آمده، نشانگر عملکرد مناسب اين معماري نسبت به شبکه‌هاي الکتريکي رايج و شبکه‌هاي نوري مشابه است. less
با توجه به رشد چشم گير ترافيک مراکز داده در سال‌هاي اخير و تقاضا براي پهناي باند بيشتر، نياز به طراحي‌هاي سفارشي‌شده با کارايي بيشتر به شدت احساس مي‌شود. همچنين، ... more
خرید مقاله
طراحي شبکه‌ي ميان ‌ارتباطي نوري تحمل‌پذير اشکال، براي مراکز داده سعیده اکبری رکن آبادی
سمیه کوهی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که ... more
با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که براي آن‌ها ارائه شده‌است، مسائلي مانند محدوديت مقياس‌پذيري و وجود يک نقطه‌ي خرابي مطرح است. در اين مقاله، به ارائه‌ي راه‌کارهايي براي مقاوم ساختن شبکه‌ي مقياس‌پذير توري مدور در برابر خرابي پرداخته مي‌شود. راهکار مطرح‌شده در اين مقاله، از قابليت شبکه‌ي حلقه‌ي سه‌بعدي در ارائه‌ي مسيرهاي بدون استفاده بين گره‌ها، براي ارائه ي پروتکل انتقال داده در هنگام بروز خرابي در مسير انتقال، استفاده مي‌کند. نتايج شبيه‌سازي حاکي از بهبودي در حدود 50% در ارسال موفق بسته‌هاي داده است. less
با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که ... more
خرید مقاله
تحليل و ارزيابي امنيت لايه فيزيکي در شبکه مشارکتي رله‌ي تقويت -و- ارسال در حضور چندين شنود‌گر سحر پرکوک
محمد ترابی
سعید شکرالهی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در محيط‌هاي مختلف فراگير شده است. يکي از چالش‌هاي مهم اين شبکه‌ها، آسيب‌پذيري در برابر حملات شنودگر است. يکي از راهکارهاي مطرح شده براي ... more
امروزه استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در محيط‌هاي مختلف فراگير شده است. يکي از چالش‌هاي مهم اين شبکه‌ها، آسيب‌پذيري در برابر حملات شنودگر است. يکي از راهکارهاي مطرح شده براي کاهش اين آسيب‌پذيري، برقراري امنيت در لايه فيزيکي با استفاده از روش ارتباط مشارکتي است. در اين مقاله، امنيت و محرمانگي لايه فيزيکي شبکه مشارکتي با رله‌ي تقويت -و- ارسال بر روي کانال‌هاي با محوشدگي رايلي در حضور چندين شنودگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بدين منظور روابط رياضي براي ارزيابي محرمانگي شبکه‌هاي مخابراتي بدست مي‌آوريم. اين روابط رياضي شامل رابطه‌ي ظرفيت محرمانگي غير صفر، رابطه‌ي احتمال قطع محرمانگي و رابطه‌ي ميانگين ظرفيت محرمانگي مي‌باشند. در ادامه با استفاده از نتايج عددي حاصل از روابط بدست آمده به ارزيابي کارايي امنيت ارسال و دريافت اطلاعات در شبکه مشارکتي پرداخته مي‌شود. همچنين صحت روابط بدست آمده با استفاده از شبيه‌سازي مونت-کارلو مورد راستي‌آزمايي قرار مي‌گيرد. در انتها، احتمال قطع محرمانگي در شبکه مشارکتي با احتمال قطع محرمانگي در شبکه ارسال بدون مشارکتي مقايسه مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد که شبکه مشارکتي با رله‌ي تقويت -و- ارسال، امنيت لايه فيزيکي بهتري را نسبت به شبکه ارسال مستقيم و بدون مشارکتي ايجاد مي‌کند. less
امروزه استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در محيط‌هاي مختلف فراگير شده است. يکي از چالش‌هاي مهم اين شبکه‌ها، آسيب‌پذيري در برابر حملات شنودگر است. يکي از راهکارهاي مطرح شده براي ... more
خرید مقاله
Conferences and Events

Registration in Computer Society of Iran
Search Papers