فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

يک روش جديد تخمين طيف با بار محاسباتي کم بر اساس نمايش تُنُک سيگنال‌ها

Authors
  • محمد حسین کهایی
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در اين مقاله يک روش جديد براي تخمين طيف فرکانسي سيگنال‌ها معرفي مي‌شود. اين روش بر اساس نمايش تنکi تابع خودبستگي سيگنال در يک پايه فرکانسي با اضافاتii ارائه مي شود. بدين وسيله اندازه پايه فرکانسي به نصف رسيده و در نتيجه حجم محاسبات به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش مي‌يابد. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که کارآيي روش پيشنهادي نسبت به روش مرجع در مدت زمان بسيار کمتري، مشابه مي باشد
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله