فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحی مدلی مبتنی بر قاعده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم به منظور تشخیص صفحات فیشینگ در بانکداری اینترنتی

Authors
  • محمود مقیمی
  • علی یزدیان
Conference نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Abstract فیشینگ یکی از انواع کلاهبرداری‌های آنلاین است که در آن مهاجم با استفاده از تکنیک‎های مختلف از طریق طعمه-گذاری، کاربر را به سمت بازدید از سایت‏های جعلی می‌کشاند. در این مقاله با استفاده از مشخصه‌های متمایزکننده وب سایت‏های اصلی از جعلی، مدلی مبتنی بر قاعده به منظور تشخیص حمله‌های فیشینگ در بانکداری اینترنتی ارائه گردیده است. مدل پیشنهادی بر پایه دو مجموعه ویژگی جدید با هدف تعیین میزان ارتباط بین محتوای صفحه و آدرس صفحه ارائه شده است. تعیین میزان ارتباط ذکر شده با استفاده از الگوریتم‌های تعیین تقریبی میزان تشابه دو رشته تعیین می-گردد. خروجی حاصله نیز با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان دسته‌بندی می‌گردد. ویژگی‎های ارائه شده در این مقاله مستقل از عواملی نظیر موتورهای جستجو و لیست سایت‏های مرور شده توسط کاربر است. نتایج حاصله از ارزیابی ویژگی‎های ارائه شده از طریق تحلیل حساسیت دلیلی بر تاثیر مثبت این ویژگی‏ها بر خروجی دسته‌بندی می‌باشد. قواعد با استفاده از درخت تصمیم از مدل ساخته شده استخراج گردیده است. نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی مبتنی بر قواعد بر روی یک مجموعه از سایت‏های جعلی (فیشینگ) و اصلی، نشاندهنده دقت بالای مدل در تشخیص حملات فیشینگ است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله