فا   |   En
Login
Conference Name Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2012)
Start Date 2012-05-02
End Date 2012-05-03
Organizers دانشگاه شیراز (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
Conference Chair دکتر فرشاد خون‌جوش
Conference Scientific Chair نادر باقرزاده، شاهین حسابی
Language English
Farsi Papers # 0
English Papers # 32
Poster Papers # 12
Submitted Papers # 100
Accepted Papers #
32
Website
http://cads.cse.shirazu.ac.ir/