فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
راهکارهای ارتقاء اثربخشی ساب‌پرتال‌های شهرداری تهران ( از دیدگاه راهبران ساب‌پرتال‌ها) فریبا باصری
عظیمه شیخ حسینی
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
امروزه استفاده اثربخش از فضای مجازی در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر،‌ توسط دولت و سایر نهادها از جمله شهرداری‌‌ها یکی از ابزارهایی است که به شدت مورد توجه ... مشاهده کامل
امروزه استفاده اثربخش از فضای مجازی در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر،‌ توسط دولت و سایر نهادها از جمله شهرداری‌‌ها یکی از ابزارهایی است که به شدت مورد توجه قراردارد. شهرداری تهران یکی از نهادهایی است که از سال 1386 در این حوزه فعالیت می‌نماید و خدمات الکترونیکی خود را در بستر ساب‌پرتال‌ها به مردم عرضه می‌نماید. به همین دلیل مقاله حاضر به ارائه راهکارهای ارتقاء اثربخشی ساب‌پرتال‌های شهرداری تهران پرداخته است. برای رسیدن به هدف اصلی مقاله، از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شده است. در این راستا، با انجام ده مصاحبه با راهبران ساب‌پرتال‌ها، داده‌های لازم گردآوری شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نبود سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های یکپارچه در حوزه ساب‌پرتال‌ها، محدودیت‌های آموزشی در استفاده از ابزارهای فنی، نبود آموزش‌های ضمن خدمت و محدود بودن اختیارات راهبران و نداشتن قدرت انجار کار متناسب با وظیفه اجرایی، مشخص نبودن جایگاه این ساب‌پرتال‌ها در بین مخاطبان، از جمله موانع رشد و اثربخشی این ساب‌پرتال‌ها بوده است و در صورت رفع این موانع، شاهد ارتقاء اثربخشی و خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر این ساب‌پرتال‌ها به شهروندان خواهیم بود. عدم مشاهده کامل
امروزه استفاده اثربخش از فضای مجازی در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر،‌ توسط دولت و سایر نهادها از جمله شهرداری‌‌ها یکی از ابزارهایی است که به شدت مورد توجه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات