فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

قطعه‌بندی و شناسایی توده‌های سرطانی در تصاویر ماموگرافی

نویسنده (ها)
  • فهیمه ریاحی
  • هادی ویسی
  • مهدی تیموری
مربوط به کنفرانس بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر
چکیده سرطان سینه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های زنان در جهان و همچنین در ایران می‌باشد که تشخیص زود هنگام این بیماری می‌تواند در درمان آن بسیار موثر باشد. استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های پردازش تصویر و شناسایی الگو در تشخیص خودکار سرطان از روی تصاویر ماموگرافی باعث کم شدن خطاهای انسانی و افزایش سرعت تشخیص می‌شود. در این مقاله با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر به تحلیل و بررسی تصاویر ماموگرافی پرداخته شده است و یک ساختار دومرحله‌ای برای قطعه‌بندی و تشخیص توده‌های سرطانی پیشنهاد شده است. در مرحله نخست، کیفیت تصاویر ماموگرام و کنتراست نواحی غیرنرمال موجود در تصویر، با استفاده از روش تعدیل هیستوگرام بهبود می یابد. سپس بخش‌های اضافی از قبیل برچسب‌های موجود در تصاویر، به کمک روش مولفه‌های متصل، از تصویر حذف می‌گردد. به‌علاوه برخی ویژگی‌های دیگر از قبیل بافت پکتورال که بسیار شبیه ویژگی‌های توده سرطانی می‌باشد، در مرحله پیش‌پردازش از تصویر اصلی حذف شده و در نهایت با استفاده از روش ماتریس وزن اختلاف سطح خاکستری (GDWM)، نواحی مشکوک در تصاویر از تصویر اصلی جدا می‌گردد. در این مرحله، صحت تشخیص موارد سرطانی برای تصاویر دادگان DDSM برابر با 97.83 درصد می‌باشد؛ اما در این حالت نرخ تشخیص موارد غیرسرطانی (مثبت نادرست) بالاست، به منظور کاهش تعداد نمونه‌های مثبت نادرست، در مرحله دوم، تعدادی ویژگی مرتبط با بافت از تصاویر استخراج شده و موارد نرمال و سرطانی با کمک دسته بند ماشین بردار پشتیبان (SVM) از هم تفکیک شده است. صحت تشخیص نهایی، در روش پیشنهادی 98.45 درصد و دقت و بازخوانی به ترتیب 100 درصد و 96.94 درصد به دست آمده است که از درصد تشخیص بیان شده در روش‌های مشابه بالاتر است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله