فا   |   En
ورود به سایت
۱٣ اسفند ۱٣۹٦
برگزاری بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

 بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران با موفقیت برگزار گردید

انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف بیست و سومین کنفرانس ملی این انجمن را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری کامپیوتر برگزار نمود.

باید اذعان نمود که موفقیت کنفرانس مرهون مشارکت شمار زیادی از نویسندگان مقالات بوده و بدون مساعدت آن‌ها امکان برگزاری کنفرانس میسّر نمی‌شد.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران