فا   |   En
ورود به سایت
۱٧ اسفند ۱٣۹۵
نشست "ضرورت‌ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسي رايانه"

نشست " ضرورت‌ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسي رايانه"

زمان: 21 اسفندماه 1395      ساعت: 14 الی 15:30

مکان: تالار خوارزمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

نشست " ضرورت‌ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسي رايانه"

 

شركت‌كنندگان

اعضاي هسته پژوهش در آموزش مهندسي كامپيوتر، دانشگاه صنعتي شريف

 اعضای هیئت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران و انجمن کامپیوتر ایران

 

برخی مباحث نشست

‌ضرورت‌های گسترش پژوهش در آموزش مهندسی کامپیوتر

الزامات ترویج پژوهش در آموزش مهندسی کامپیوتر

 موضوعات عاجل پژوهش در آموزش مهندسی کامپیوتر

تجارت ملی و نقش و جایگاه انجمن‌های علمی

حمایت‌های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

نقش انجمن‌ آموزش مهندسی ایران

 

اعضای نشست

دکتر محمد قدسی (استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف)       

دکتر مهدیه سلیمانی (استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف)

 دکتر شهره کسائی (استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف)                   

دکتر مهدی جعفری سیاوشانی (استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف)

 دکتر علی احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران)                    

مهندس سیدابراهیم ابطحی (استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران و انجمن آموزش مهندسی ایران)

 

زمان: 21 اسفندماه 1395      ساعت: 14 الی 15:30

مکان: تالار خوارزمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران