فا   |   En
ورود به سایت
۱۵ اسفند ۱٣۹۵
تشکیل جلسه هماهنگی جهت برگزاری کنفرانس

آخرین جلسه جهت هماهنگی میان واحدهای اجرایی به منظور برگزاری کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، در محل رصدخانه شهرداری تهران واقع در برج میلاد برگزار شد.

آخرین جلسه هماهنگی میان واحدهای اجرایی به منظور برگزار هرچه بهتر اولین دوره کنفرانس «فناوری اطلاعات در مدیریت شهری» در تاریخ ۱۵ اسفند برگزار شد.

انجمن کامپیوتر ایران، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی، متولیان برگزاری اولین دوره کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری هستند که در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه در محل همایش‌های برج میلاد تهران تشکیل خواهد شد.

پیش از این نیز چندین جلسه اجرایی و داوری مقالات با حضور مدیران، کارشناسان و اعضای هیئت داوری کنفرانس برگزار شده بود.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران