ورود به سایت
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

کارگاه‌ها

برای ارسال پیشنهاد کارگاه‌، عنوان کارگاه، مشخصات ارائه‌دهنده و چکیده محتوا را برای Csi2018sharifuniv@gmail.com ارسال فرمایید.

توجه فرمایید که عنوان ایمیل بایستی csi-workshop  باشد. در غیر این صورت در ارزیابی‌ها در نظر گرفته نخواهد شد.