ورود به سایت
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام کنفرانس بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2018
تاریخ شروع ٠۹ اسفند ۱٣۹٦
تاریخ پایان ۱٠ اسفند ۱٣۹٦
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر علی موقر
زبان فارسی
سایت
http://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2018
اخبار کنفرانس
مهلت ارسال مقالات مقالات به بیست‌وسومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۵ روز تمدید شد. تاریخ‌های جدید از طریق پیوند زیر قابل دستیابی است. http://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2018/64    
لطفا برای ثبت نام در کنفرانس و ارسال مقالات، فایل راهنما به دقت مطالعه شود.  
مهلت ارسال مقالات مقالات به بیست‌وسومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۱۵ روز تمدید شد.